q Actuacións – Plan Novarteixo 2020. Un novo Arteixo

Transformando Arteixo en tempo real

Aquí é onde cobra vida a visión de Novarteixo 2020. Na nosa sección de actuacións, presentámosche as accións concretas que estamos a levar a cabo para facer de Arteixo un lugar máis sostible, inclusivo e vibrante. Desde melloras na mobilidade ata proxectos de conservación do medio ambiente e desenvolvemento social, descobre como estamos a traballar para construír un futuro mellor para todos.

LA1 – TIC ao servizo das persoas​

Sistema de emisión e gravación de eventos

Permitirá que os eventos deportivos e culturais podan ser seguidos dende calquera dispositivo dixital.

Creación dunha aula de innovación

Reforma e acondicionamento interior do edificio administrativo do CEIP Ponte dos Brozos para a aula do futuro.

LA2 – TIC ao servizo da accesibilidade e mobilidade​

Marquesiñas e sinalética dixital

Instalación de 38 postes de sinalización intelixente e 14 marquesiñas intelixentes en Arteixo, Oseiro, Pastoriza e Meicende.

LA3 – Transporte colectivo híbrido-eléctrico​

Elaboración do Plan de Movilidade Urbana Sostible (PMUS)

O documento incluirá as características do transporte público e do tráfico e, a partir desa análise, plantexará varias medidas.

Minibuses con propulsión eléctrica

Compra de tres minibuses con propulsión eléctrica para transporte público que conectarán as parroquias rurais co núcleo urbano de Arteixo.

Estación de recarga para autobuses eléctricos

Construción dunha estación de recarga para os autobuses eléctricos no Centro Tecnolóxico do Concello de Arteixo.

LA4 – Mobilidade peatonal e ciclista​

Marquesiñas e sinalética dixital

Instalación de 38 postes de sinalización intelixente e 14 marquesiñas intelixentes en Arteixo, Oseiro, Pastoriza e Meicende.

LA5 – Eficiencia enerxética e enerxías renovables​

 Ecoeficiencia ao servizo da seguridade vial

Mellora da iluminación e a seguridade viaria na Avda. Alcalde Manuel Platas Varela.

LA6 – O pasado – Os castros e o románico (en proceso)​

Puntos de sinalización

Instalación de sinais que, a través de teléfonos intelixentes, ofrecerán información do patrimonio da zona.

Itinerarios peatonais no Castro de Pastoriza

Construción de itinerarios peonís para a visita e posta en valor do xacemento arqueolóxico do Castro de Pastoriza

LA7 – Natureza e Porta de Costa da Morte

Centro de interpretación da Red Natura Costa da Morte: mar de Sorrizo

Rehabilitación e equipamento dunha construcción situada xunto ao mar en Punta Campelo, na costa de Arteixo, para uso como centro de interpretación.

LA8 – Calidade ambiental e limpeza (en proceso)

Monitorización do ciclo da xestión da auga

Instalación de sensores para medir a calidade do auga nos ríos Bolaños, Sisalde e Seixedo.

LA9 – Arteixo máis verde e arbóreo (en proceso)​

Axardinamento e mellora dunha praza en Oseiro

Obras de axardinamento e dotación de mobiliario urbano da plaza Manuel Murguía no barrio de Sol e Mar en Oseiro.

Infraestrutura verde de Arteixo

Dotación de árbores en varias zonas do Concello de Arteixo.

LA10 – Arteixo concilia​

Ludoteca e centro de conciliación familiar

Construción dun edificio na Avenida de Butano en Meicende para dar servizo ao coidado de persoas maiores e garderías.

Nova zona de ocio en Meicende

Posta en marcha dunha zona de ocio axardinada e con xogos infantís na parcela do futuro centro de conciliación familiar de Meicende.

LA11 – Arteixo comercia

Mellora de accesibilidade para dinamizar o comercio

Rexeneración urbana e mellora das condición de accesibilidade da Praza de Galán para a dinamización do comercio e a promoción local.

LA12 – Volve a agricultura (ecolóxica)

Escola de agricultura ecolóxica

Construción dunha escola que promoverá técnicas de cultivo ecolóxico.

Acondicionamento de espazos para agricultura ecolóxica

Preparación de superficies para o seu uso como hortas urbanas.

Curso de xardinería e agricultura ecolóxica

Formación empresarial e apoio ao emprendemento no sector agrícola e forestal.

Talleres de agricultura ecolóxica

Habilitación de espazos de venta de productos autóctonos ecolóxicos.

Financiación con Fondos Europeos

Co propósito de contribuír ao logro dos obxectivos establecidos na Estratexia Europa 2020, os Fondos Estruturais e de Investimento Europeos destinaron o seu res-paldo ao Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado.

Para iso, é esencial contar cunha estratexia coherente, equilibrada e de visión a longo prazo. No contexto de España, asignáronse máis de 1.000 millóns de euros para a implementación destas estratexias en 3 convocatorias desde o ano 2015, das que foron beneficiarias 173 entidades.

As Estratexias de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado (EDUSI) deben ser executadas en cidades ou áreas urbanas funcionais cunha poboación superior a 20.000 habitantes.

A asignación máxima foi de 15 M€ para áreas funcionais maiores de 100.000 habitan-tes, de 10 M€ para áreas funcionais maiores de 50.000 e menores de 100.000 habi-tantes, e de 5 M€ para áreas funcionais de entre 20.000 e 50.000 habitantes, confor-me ás taxas de cofinanciamento dos Fondos Europeos.